Zmiany w planie na dzień: 9. grudnia 2019 r. (poniedziałek)
Nauczyciele nieobecni: G. Kamiński, E. Boks

 

 

Klasa

1BSB P

Klasa

1BSA P

Klasa 

1TŻ P

Klasa

1TLP

Klasa

3BSB 

Klasa

3BSA

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 gr.1

zwoln.

   

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

   
 2

j.niem.

cała klasa

     

 

 zaj. z 

pedag.

 

 

 

 

   
 3  

 j.niem

cała klasa

   

wdż 

 

 

         
 4  

 j.niem

cała klasa

                   
 5           j. niem.   

 

 

 

         
 6        

 

 

             
 7

 

  wdż 

 

 klasa

zwoln.

 

 

   

 

         
 8

 

 

klasa

zwoln. 

gr 1

zwoln

 

 klasa

zwoln.

 

           

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień:   

Nauczyciele nieobecni: 

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1    

 

 

     

 

 

     
 2      

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

       
       
 4

 

           

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

               

 

   
 7  

 

   

 

 

     

 

 

   
 8  

 

 

 

 

       

 

   
9