Zmiany w planie na dzień: 20 listopada 2019 r. (środa)
Nauczyciele nieobecni: S. Basiński

 

 

Klasa

1TLP

Klasa

2BSA

Klasa 

2BSB 

Klasa

3 LO

Klasa

2TL 

Klasa

 2TŻ

Klasa

1TL 

Klasa

 1TŻ

Klasa

 

 1

klasa

zwoln.

           

 

 

 2        

 

   

 

 

 3   j.polski     

 

 

 

   
 4  

 

 j.polski            
 5       j.polski      

 

 

     
 6        

j.ang.w

log.

tech. gastr.     

 

 
 7

 

   

 

   

j.polski 

j.polski 

 

     
 8

 

     

klasa

zwoln. 

 

 

     

 

 

9    

 

 

 

             

 

Zmiany w planie na dzień:   20 listopada 2019 r. (czwartek)

Nauczyciele nieobecni: M. Kowalewicz

 

 

 Klasa

1TL 

Klasa

1TŻ 

Klasa

2TL 

Klasa

1TŻP 

Klasa

 3TL

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1    

 

 

     

 

 

     
 2

j.ang

Wójt. 

j.ang.

Wójt. 

 

 

 

 

 

         
 3

 

 

log. w proc.

prod. 

 

       
       
 4

 

  proc. trans.         

 

 

 

   
 5

 

 

 

 inform.

 

   

 

 

 

   
 6

 

       j.polski        

 

   
 7      

klasa

zwoln. 

 

 

     

 

 

   
 8  

 

 

 

 

       

 

   
9