Zmiany w planie na dzień:  25. maja (piątek)  2018 r. 
Nauczyciele nieobecni: ks. Z. Kardasz

 

Klasa

2ZW

Klasa

 1LO

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

matem.

Boks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4

 

j.polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

klasa

zwoln.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień:  24. maj 2018 r. (czwartek)

Nauczyciele nieobecni:  ks. Z. Kardasz

Klasa 2 TŻiUG - wyjazd do Tarnowa na biwak

 

 

 Klasa

1 TL 

Klasa

2 ZW 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

hist.

Basiń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 2

Przeds.

log.

Klecha 

 

 

 

 

 

 

         
 3

 

matem.

Boks 

 

 

 

 

 

           
 4

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 7

 

 

 

 

     

 

       
 8

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   
9