Zmiany w planie na dzień:  18. stycznia 2018 r. (czwartek)
Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz, ks. Z. Kardasz, J. Swędrsk(po drugiej lekcji)

 

 

Klasa

 3TŻ

Klasa

1TL

Klasa 

4TA

Klasa

 4TŻ

Klasa

 2ZW

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

j. angiel.

Wójt. 

 matem

Boks

matem.

Boks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

hist.

Basiń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3  

 

 

 

 matem.

Boks

 

 

 

 

 

 

 
 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

matem.

Boks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  

 

 matem

Boks

matem.

Boks 

 

   

 

 

 

 

 7

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 8

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

 Zmiany w planie na dzień:  19. stycznia 2018 r.(piątek)

Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz, ks. Z. Kardasz

 

 

 Klasa

1 LO

Klasa

2TL

Klasa

2ZW

Klasa

3LO

Klasa

4TŻ

Klasa

 4TA

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

matem

Boks

matem

Boks 

 

 

 

     
 2

 

 

hist.

Basiń. 

 

matem

Boks 

matem

Boks 

 

         
 3

 matem

Boks

 

 

 

 

 

 

 

       
 4

 


 matem

Boks

 

 hist. i społ.

 

 

 

 

 

 

   
 5

 hist.

Basiń.

 

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

 

   
 6

wos 

Basiń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 7

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
9