Zmiany w planie na dzień:  22. lutego  2019 r. (piątek)
Nauczyciele nieobecni: A. Klecha, ks. R. Deręgowski

 

 

Klasa

3TL

Klasa

1TL 

Klasa 

1TŻ 

Klasa

3TŻ 

Klasa

 4TŻ

Klasa

2TL 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

klasa

zwoln.

 j.niem.

 

wdż 

 

 

 

 

 

 

 

 2

j.polski 

 

 

 tech.

gastr.

 

 

 

 

 

 

 
 3

 

świetl.

 

 

 j.niem.

 

 

 

 

 

 
 4

j.niem.

 

 

 

 

 chemia

 

 

 

 

 

 
 5

 

wok 

wok   

klasa

zwoln. 

 j.niem.  

 

 

 

 

 6

 

klasa

zwoln. 

klasa

zwoln. 

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

klasa

zwoln. 

 

klasa

zwoln. 

 

 

 

   
 8

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień:  21. lutego 2019 r. (czwartek)

Nauczyciele nieobecni: A. Klecha , ks. R. Deręgowski

 

 

 Klasa

1TL 

Klasa

3TL 

Klasa

3TŻ 

Klasa

 1BSB

Klasa

 2BSA

Klasa

2TL 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

matem. 

wdż 

 

 

 

     
 2

 

   

hist. 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

hist.       
       
 4

 

 

 

 

     

 

 

 

   
 5

 

 

wdż 

 j.polski

 

   

 

 

 

   
 6

matem. 

 wdż

 

 

 

 

     

 

   
 7

 

 klasa zwoln.

klasa

zwoln. 

 

 

 klasa

zwoln.

     

 

 

   
 8

 

   

 

 

 klasa

zwoln.

 

 

 

 

   
9