Zmiany w planie na dzień:  15.  marca  2018 r. (czwartek)
Nauczyciele nieobecni: S. Dodot

 

Klasa

3ZW

Klasa

2ZW 

Klasa 

 3 ZW

Klasa

1TL 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3 wdż z 19.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4

 

dziew. swietl. 

dziew. swietl. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 dziew. zwoln.

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 dziew. zwoln.  

 

 

 

     
 8

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień: 16. marca 2018 (piątek)

Nauczyciele nieobecni: J. Rohatyńska

 

 

 Klasa

3TŻ 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 2

 

 

 

 

 

 

 

         
 3

tech.

gastr. 

 

 

 

 

 

 

 

       
 4

 matem.

Boks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8

klasa

zwoln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
9