30 sierpnia 2018 r. - Rada Pedagogiczna

  • organizacja pracy w roku szkolnym 2018/2019
  • analiza matury 2018 i egzaminów zawodowych
  • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 i przyjęcie uchwały o wykorzystaniu wniosków z nadzoru

13 września 2018 r. – Rada Pedagogiczna g. 14.30

  • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019
  • wyłonienie zespołu do spraw promocji szkoły

27 września 2018 r. - Rada Pedagogiczna g. 14.30

  • zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szklony 2018/2019
  • analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 2018 r.
  • omówienie i zatwierdzenie działań promujących szkołę

 

10 stycznia 2019 r. - Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja śródroczna (zakończenie I półrocza 11. 01. 2019 r.)

 

31 stycznia 2019 r. - Rada Pedagogiczna

  • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku 2018/2019
  • omówienie działań promujących szkołę oraz scenariusza Dnia Drzwi Otwartych Szkoły

 

16 kwietnia 2019 r. g. 14.30 - Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja końcowa klas maturalnych (zakończenie zajęć 26. 04. 2019 r.)

13 czerwca 2019 r. g. 14.30 - Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja końcowa klasy zawodowej kończącej naukę 21 czerwca 2019 r.
  • klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

Terminy i zakres działań mogą ulec zmianom. Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych