Zmiany w planie na dzień: 
Nauczyciele nieobecni: 

 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

     

 

 

 

 

 2

 

 

 

       

 

 

 3

 

   

 

 

 

 

   
 4  

 

 

 

 

 

 

 

 
 5        

 

 

 

 

 

 

 

 6      

 

 

   

 

 

 7    

 

 

 

 

 

 

 

   
 8      

 

     

 

 

 

 

9    

 

 

 

           

 

Zmiany w planie na dzień: 

Nauczyciele nieobecni: 

 

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1    

 

 

     

 

 

     
 2

 

 

 

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

       
       
 4

 

           

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

       

 

     

 

   
 7

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
9