Zmiany w planie na dzień: 9 kwietnia 2021 r. (piątek)
Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz

 

Klasa

1BSA

Klasa

 3TL

Klasa 

 3TŻ

Klasa

1TLP

Klasa

 2TŻ

Klasa

 2TL

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1


 

matem.

A.Galla 

matem.

A.Galla  

 

 

 

 

 

  

 

   
 2
 
matem.

A.Galla  

matem.

A.Galla   

       

 

 

 

   
 3
 
 
 
  matem.

A.Galla 

matem.

A.Galla 


 

 

       
 4
 
   

matem.

A.Galla   

   

 

         
 5

 matem.

Boks

 

  

 
 
 
 
                 
 6

 
 

 

 
 
   
 
         
 7        

 

   


 

             
 8

 

 

 

               

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień: 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Nauczyciele nieobecni:  Jolanta Markiewicz

 

 Klasa

1TLP 

Klasa

 1TŻP

Klasa

4TL 

Klasa

2TL

Klasa

 2TŻ

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

matem.

Galla 

   

 

  

     

 

     
 2

   

  matem.

Galla 

 
                 
 3  

  

   

 

 
 
 
         
 4

 

matem.

Galla  

  

  

  

       

 

   
 5

  

 
   

 matem.

Galla

matem.

Galla 

 

 

 

 

 

   
 6  

  

   
 

 
       

 

   
 7  

 


 
 

 

 

 

         
 8  

 

 

 

 

         

 

 
9