Technik hotelarstwa

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:

język obcy i matematykę lub geografię

Kończąc technikum w zawodzie technik hotelarstwa uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Planowanie i realizacja usług w recepcji (TG.12.)
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (TG.13.)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia