W dniu 24 października br. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona Szkoły - Dezyderego Chłapowskiego.

W obecności zaproszonych gości: Pani sekretarz - Danuty Pitrowskiej, przedstawicieli służb mundurowych: wojska, policji i straży miejskiej,  dyrektorów szkół podstawowych naszej gminy, rodziców oraz całej szkolnej społeczności - klasa pierwsza Technikum w zawodzie technik logistyk złożyła uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Wysłuchaliśmy też lekcji historii,  na temat życia naszego patrona, przygotowanej przez klasę 3 TL. Była ona doskonałym wstępem do konkursu wiedzy o patronie, w którym jak każdego roku wzięli udział uczniowie klas pierwszych.

Uczestnicy konkursu: Amelia Rolla, Maria Gierlich, Nikola Miller, Karolina Drewło, Emilia Klecha, Daniel Borowicki, Paweł Prach, Paweł Bajon, Karolina Firlej, Damian Łuczak, Maciej Piwowarski i Natalia Ratuszna.

Rywalizacja między uczestnikami konkursu była niezwykle zażarta. Wykazali się oni bardzo dużą wiedzą i opanowaniem. Ostatecznie:

pierwsze miejsce zajął      Paweł Bajon z klasy 1 BS B

drugie miejsce zajęła        Karolina Drewło z klasy 1 TL

trzecie miejsce zajął         Daniel Borowicki z klasy 1 TL

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Na zakończenie dzisiejszej uroczystości Pani sekretarz - Danuta Pitrowska, dyrektor szkoły Pan Edward Boks oraz członek zarządu Samorządu Uczniowskiego - Piotr Demski dokonali oficjalnego otwarcia nowej pracowni - pracowni logistycznej.

Powstała ona ze środków pochodzących z realizowanego przez szkołę projektu unijnego - "Modernizacja kształcenia zawodowego w gminie Sława".

Małgorzata Rosler