Przewodnicząca: Wiktoria Klecha  kl. II LO

Zastępca: Martyna Zając  kl. II LO

Sekretarz: Piotr Demski kl. II TL