Organizacja  rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 - 1 września 2020 r. 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września br. na placu apelowym ( przed salą gimnastyczną) o godzinie 9.30.

 

W spotkaniu tym wezmą udział  klasy pierwsze : 1 TLP, 1 TŻP, 1BSA P, 1BSB P, 1BSC P oraz Ci uczniowie klas mundurowych, którzy spełnili warunki uzyskania awansu na wyższy stopień. Po apelu nastąpi spotkanie z wychowawcami. 

Uczniowie klas: 2TŻ, 2 TŻP, 3 TŻ, 2 BSAP, 2 BSBP, 2BSA, 2BSB, 3BSA, 3BSB  o godz. 9.30 spotkają się z wychowawcami w przydzielonych klasach - szczegóły w wiadomościach wysłanych przez dziennik elektroniczny.

Klasy mundurowe spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00  - szczegóły w wiadomościach wysłanych przez dziennik elektroniczny. 

Uczestnicy apelu wchodzą na teren szkoły wejściem od strony Orlika. Pozostali uczniowie wejściem od ul.Ogrodowej.

Przypominam, że obowiązuje reżim sanitarny - w budynkach szkoły zasłaniamy maseczką usta i nos oraz przy wejściu dezynfekujemy ręce. 

Małgorzata Rosler