W dniu 1 września br. rozpoczęliśmy tradycyjnie nowy rok szkolny - 2020/2021.

Delegacja uczniów i nauczycieli z pocztem sztandarowym  uczestniczyła  w gminnych obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej przy Pomniku Pamięci. 

Następnie na placu apelowym odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Ze względu na panującą pandemię, wzięli w niej udział tylko  uczniowie klas pierwszych, uczniowie klas mundurowych, którzy uzyskali awans na wyższy stopień oraz zaproszeni goście: Pan burmistrz Cezary Sadrakuła i Pani kpt. Kinga Krawczyk - Sadurska z jednostki wojskowej w Sulechowie.

Nowy rok szkolny to zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Po dziesięciu latach pracy swoją kadencję zakończył Pan mgr inż. Edward Boks. Dobiegł końca pewien  etap w historii szkoły. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pracę i  wielkie zaangażowanie. Mamy pewność, że nie raz będziemy korzystać z wiedzy i doświadczenia  Pana dyrektora.

Nowym dyrektorem na pięcioletnią kadencję, został w wyniku konkursu Pan mgr Marcin Wójtowicz, którego przedstawił uczniom Pan burmistrz Cezary Sadrakuła. Pan burmistrz życzył także nowemu dyrektorowi szczęścia i powodzenia w zarządzaniu  Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Sławie. 

Pan dyrektor mgr Marcin Wójtowicz w kilku słowach skierowanych do uczniów podziękował  za zaufanie okazane naszej szkole i życzył wszystkim uczniom wytrwałości i osiagania samych sukcesów.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych, które przeprowadził przedstawiciel SU, uczeń kl. 4 TL - Piotr Demski.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Panią kpt. Kingę Krawczyk - Sadurską awansów na wyższe stopnie, uczniom klas mundurowych, którzy spełnili określone wymagania. 

Po zakończeniu uroczystości uczniowie  spotkali  się z wychowawcami w swoich klasach. 

 

Małgorzata Rosler