Szkolne Koło PCK aktywnie włączyło się w kampanię społeczną #Akcja Donacja, prowadzoną przez markę Always oraz Polski Czerwony Krzyż.

Na początku 2020 roku firma Procter & Gamble oraz Polski Czerwony Krzyż rozpoczęli wspólną inicjatywę pod hasłem #AkcjaDonacja. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ubóstwa menstruacyjnego wśród uczennic oraz zmniejszenie skutków tego problemu w Polsce.

W ramach wspierania dziewcząt w wieku szkolnym, szkołom, które zgłosiły udział w projekcie, przekazane zostały środki higieniczne – podpaski Always, które pozwolą uczennicom na 100 % obecność podczas zajęć szkolnych. Istotą programu jest nie tylko pomoc poprzez przekazywanie produktów, lecz przede wszystkim wsparcie w procesie stawania się silnymi, pewnymi siebie kobietami, co jednocześnie stanowi misję marki Always.

Dzięki współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Nowej Soli w pierwszej edycji projektu #AkcjaDonacja nasza szkoła otrzymała pakiety podpasek dla każdej uczennicy.

Szkolne Koło PCK