W dalszym ciągu można głosować w projekcie „Pod biało-czerwoną". By w centrum naszego miasta stanął maszt z flagą, wystarczy oddać głos poparcia online na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/…. Głosy dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59. Decyzję o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, Komisja Projektowa podejmie w terminie do dnia 29 listopada 2020 r.

Zachęcamy do głosowania!