NAUCZANIE_ZDALNE.png

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice/Opiekunowie,

informuję, że od dnia 26 października 2020 roku do 8 listopada 2020 roku, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie będzie realizował zajęcia w całości w formie ZDALNEJ, za pośrednictwem Google Classroom.

Szczegóły dotyczące nauki w tych dniach zostaną przekazane w czasie weekendu poprzez dziennik elektroniczny. Uczniowie proszeni są o sprawdzanie informacji na stronie szkoły i indywidualnych kontach.

Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się zdalnie, uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

W razie potrzeby kontakt ze szkołą poprzez dziennik elektroniczny, bądź telefonicznie.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Marcin Wójtowicz