„21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami”

W dniu 23 października 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie miał miejsce wernisaż wystawy „21 Postulatów Młodych Ponad Podziałami”.

Wystawa, wypożyczona z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, swoją premierę miała w sierpniu tego roku, w ramach obchodów 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku.

Twórcami grafik są młodzi ludzie, którzy zwizualizowali najważniejsze postulaty Młodych .

Młodzi są, jak sami o sobie mówią , ponad podziałami. Zależy im na dobru Polski, świata i planety. Chcą się angażować w sprawy dla nich ważne. Dlatego nic o nas bez nas – młodych. Ich postulaty:


1. Apelujemy o podniesienie poziomu debaty publicznej.
2. Nie chcemy, by politycy celowo pogłębiali podziały w społeczeństwie.
3. Żądamy niezależnych i obiektywnych mediów publicznych.
4. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem.
5. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich.
6. Domagamy się kształcenia obywatelskiego na wszystkich etapach edukacji.
7. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy.
8. Apelujemy o szerzenie tolerancji w społeczeństwie.
9. Nie chcemy, aby wolność słowa była pretekstem do krzywdzenia drugiego człowieka.
10. Prosimy, by na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią.
11. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych.
12. Zaprzestańmy dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym.
13. Żądamy równouprawnienia płci.
14. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych.
15. Skończmy z szerzeniem piętnujących stereotypów w społeczeństwie.
16. Domagamy się, by placówki szkolne w godzinach popołudniowych oferowały zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne i sportowe.
17. Apelujemy o większą dostępność miejsc, które mogą posłużyć integracji młodzieży.
18. Chcemy, by młodzi ludzie angażowali się w sprawy społeczne i polityczne.
19. Apelujemy do polityków o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieingerowanie w ich działalność.
20. Domagamy się szacunku dla środowiska naturalnego, które jest dobrem wspólnym.
21. Nic o nas bez nas – młodych.

autorki i autorzy postulatów / reprezentacja zespołu Młodzi Ponad Podziałami: Julia Borzeszkowska, Maciej Hoffmann, Jakub Retyk
autorki i autorzy projektów graficznych / Vladyslav Boyko, Dominika Chmielewska, Sylwia Doli Doliszna, Agata Dudzińska, Adrian Dziama, Ola Galewicz, Berenika Godlewska, Piotr Kaczmarek, Karo Koto, Magda creepart Kowalska, Sławomir Jakub Krzyżak, Alicja Kultys, Rafał Kwiczor, Krzysiek Oleksiak, Dominika Padoł, Franco Polon, Joanna Rzezak, Joanna Sieczko, Kasia Sokołowska, Karolina Wiśniewska, Aleksander Znosko
opieka artystyczna / Edgar Bąk, Anita Wasik, Ania Witkowska
opieka redakcyjna / Paweł Sitkiewicz
realizacja i współpraca / zespół Europejskiego Centrum Solidarności: Dorota Brzezińska, Magdalena Fryze-Seroka, Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Aneta Lehmann, Zuzanna Marcińczyk, Patrycja Medowska, Magdalena Mistat, Agnieszka Wichrowska.

Serdecznie zapraszamy do zobaczenia wystawy w Sławie! Jest to możliwe w godzinach pracy szkoły, od 8.00 do 15.00 do 3 listopada 2020 r.

Plakat z postulatem
03
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
04
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
05
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
06
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
07
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
08
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
09
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
10
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
11
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
12
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
13
Plakat z postulatem
Plakat z postulatem
14
Plakat z postulatem
Tablica z 3 plakatami
15
Tablica z 3 plakatami
Tablica z 3 plakatami
16
Tablica z 3 plakatami
Tablica z 3 plakatami
17
Tablica z 3 plakatami
Plakat z 21 postulatami
18
Plakat z 21 postulatami
Uczennice oglądają wystawę
19
Uczennice oglądają wystawę
Uczennice oglądają wystawę
20
Uczennice oglądają wystawę
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
21
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
22
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
23
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie w świetlicy szkolnej oglądają wyświetlany film
24
Uczniowie w świetlicy szkolnej oglądają wyświetlany film
Uczniowie w świetlicy szkolnej słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
25
Uczniowie w świetlicy szkolnej słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie siedzą w świetlicy szkolnej, słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
26
Uczniowie siedzą w świetlicy szkolnej, słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
01
Uczniowie w świetlicy szkolnej, wokół rozstawione są plakaty
Uczniowie w świetlicy szkolnej, słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
02
Uczniowie w świetlicy szkolnej, słuchają pani dyrektor, wokół rozstawione są plakaty
Previous Next Play Pause