Ze względu na obecną sytuację wszystkie stacjonarne szkolenia w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” zostały wstrzymane. Obecnie trwa rekrutacja na następujące szkolenia online:

1. PROFESJONALNA REKRUTACJA

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się konstruować profesjonalne CV i list motywacyjny, który będą mogli skonsultować w trakcie doradztwa indywidualnego. Poprzez różnorodne filmy, gry, testy, symulacje będą uczyć się prawidłowych mechanizmów zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2. TRENING KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

Szkolenie kształtujące kompetencje myślenia kreatywnego i innowacyjnych rozwiązań oraz przygotowania/otwartości do zmian.

3. ETYKA PRACY

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z normami i regułami, wyznaczającymi zachowanie przedstawicieli danego zawodu, w tym również określającymi system wartości oraz uniwersalne rozumienie etyki zawodowej na różnych stanowiskach pracy.

 

Czas trwania jednego szkolenia to ok 2 godziny.

Rekrutacja trwa do wtorku 17.11.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny

Katarzyna Boczek