Godz.

Poniedziałek                         

Wtorek                                            

Środa                                       

Czwartek                                                       

Piątek                                            

1.

 

przech. zapas. przyjm i wydaw. zapasów gr 1 informatyka przyjm i wydaw. zapasów gr 2 informatyka

2.

 

historia zabezp. mająt. matematyka podst. przeds. religia

3.

 

gr. 1  j. angielski

gr. 2  j. niemiecki

gr. 1 j. niemiecki

gr.2 j. angielski

przyjm i wydaw. zapasów matematyka historia

4.

 

gr. 1 j. angielski

gr. 2 j. niemiecki

gr. 1 j. niemiecki

gr.2 j. angielski

geografia w-f w-f

5.

 

geografia j. polski j. polski podst. logistyki zaj. z wychow.

6.

 

w-f podst. logistyki przech. zapas.

gr 1 j. angielski

gr 2 j. angielski

przysp. wojsk.

7.

 

organ. prac. magaz. fizyka matematyka religia organ. prac. magaz.

8.

 

chemia j. polski biologia j. angielski w logistyce organ. prac. magaz.

9.

 

    wdż