Zmiany w planie na dzień: 25 stycznia 2021 r.
Nauczyciele nieobecni: W. Hładczuk

 

Klasa

 2BSB

Klasa

 2BSA

Klasa 

 4TL

Klasa

1TŻP 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

     

 

 

 

   

 

   
 2

religia

ks. Deręg.
 

 

 

       

 

 

 

   
 3                        
 4   religia

ks. Deręg.

 
   

 

 

           
 5    

religia

ks. Deręg. 

 

 

                   
 6    

 

religia

ks. Deręg. 

 

 

 
 
         
 7    


 

     

 


 

             
 8

 

 

 

 

             

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień: 26 stycznia 2021 r. 

Nauczyciele nieobecni:  W. Hładczuk

 

 Klasa

 3BSB

Klasa

 3BSA

Klasa

 1TLP

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1        

 

     

 

     
 2 religia

ks. Deręg.

 
     

 

 

 

 

         
 3                
       
 4

 

 religia

ks. Deręg.

   

 

   

 

 

 

   
 5  

 

 

       

 

 

 

   
 6      
 
         

 

   
 7  

 

religia

ks. Deręg.

 

 

 

 

 

         
 8  

 

 

 

 

 

       

 

 
9