Zmiany w planie na dzień: 17 maja 2021 r. (poniedziałek)
Nauczyciele nieobecni: J. Markiewicz, L. Szumska

Klasy 1 TLP i 1 TŻP - praktyka zawodowa

 

Klasa

2TL

Klasa

 2TŻ

Klasa 

 2TŻP

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1  

klasa

zwoln. 

       

 

 

  

 

   
 2

  

            

 

 

 

   
 3

 
 

prac. gastr.

Rychlik 

       

 

       
 4
 
  prac. gastr.

Rychlik 

 

 
               
 5  matem

Galla

 

 matem.

Galla

 

prac. gastr.

Rychlik 


 
                       
 6

 

  prac. gastr.

Rychlik 

 
 
   

 
         
 7     prac. gastr.

Rychlik 

 
 

 

   


 

 
 
         
 8

 

 

prac. gastr.

Rychlik 

               

 

 

9    

 

 

 

                   

 

Zmiany w planie na dzień: 14 maja  2021 r. (piątek)

Nauczyciele nieobecni:  Jolanta Markiewicz, ks. R. Deręgowski

Klasy 1 TLP i 1 TŻP - praktyka zawodowa

 

 Klasa

3TL

Klasa

 3TŻ

Klasa

2TL

Klasa

 2TŻ

Klasa

1BP 

Klasa

1AP 

 Klasa

2BP 

 Klasa

 2TLP

 Klasa

2TŻP 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 matem.

Galla

 matem.

Galla

 

 

  

 

   

 

     
 2  matem.

Galla

 
 matem.

Galla

 
 okienko okienko                 
 3

j. niem.


j. niem. 

 

 matem.

Galla

 
 matem.

Galla

 
   
 
         
 4  

 

        okienko     

 

   
 5          

matem.

Boks 

 

przyjm. i wyd. zap. 

okienko 

 

   
 6    
 

 

 

klasa

zwoln. 

     

 

   
 7

klasa

zwoln. 

klasa

zwoln. 


 
 

klasa

zwoln. 

 

 

klasa

zwoln. 

       
 8  

 

 

 

 

         

 

 
9