Branżowa Szkoła I Stopnia

Wielozawodowa ( w zawodach do wyboru)

3 - letnia

  • kształcąca w różnych zawodach, warunkiem jest umowa z pracodawcą
  • w zawodzie "mechanik pojazdów samochodowych" możliwość kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych 

 

wykaz zawodów w których obecnie kształcą się uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia:

1.    Kucharz – 512001
2.    Fryzjer – 514101
3.    Sprzedawca – 522301
4.    Rolnik – 613003
5.    Murarz – tynkarz – 711204
6.    Cieśla – 711501
7.    Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 712905
8.    Lakiernik – 713201
9.    Mechanik pojazdów samochodowych – 723103
10.    Elektryk – 741103
11.    Wędliniarz – 751107
12.    Cukiernik – 751201
13.    Piekarz – 751204
14.    Stolarz – 752205