Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:

matematykę, geografię  i język angielski (klasy po gimnazjum)

 

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych od pierwszej klasy  w zakresie rozszerzonym realizują:

chemię   i język angielski (klasy po szkole podstawowej)

Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje - podstawa programowa od 2017 r. (klasa 3)

  • sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16.)

2. kwalifikacje - podstawa programowa od 2019 r. (klasy 1 i 2)

  • przygotowywanie i wydawanie dań (HGT.02.)
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych ( HGT.12.)

3. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B