logo podstawowe biae

Gmina Sława otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Dofinansowanie w wysokości 3000,00 zł zostało przyznane Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie.
Wkład własny Gminy Sława wyniósł 750,00 zł. W ramach umowy z Wojewodą Lubuskim zakupiono 108 egz. nowości wydawniczych (w tym 50 lektur)
oraz elementy wyposażenia (regały) do biblioteki ZSP w Sławie.
W okresie od września do grudnia br. w szkole odbywały się wydarzenia promujące czytelnictwo zorganizowane z udziałem uczniów i nauczycieli
m.in. „Jesienne czytanie”, konkurs recytatorski „Jesienna zaduma”, wystawa okolicznościowa w świetlicy szkolnej „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”,
konkurs plastyczny: „Plakat promujący czytelnictwo”.