IMG 4679Historia szkoły sięga początku lat 60-tych, kiedy to z inicjatywy społeczeństwa miasta i władz powiatowych powołano Państwową Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej. W niezwykle trudnych warunkach lokalowych szkoła zainicjowała swą działalność od września 1962 r. Naukę rozpoczęło czterdziestu siedmiu uczniów klasy I, w wieku od szesnastu do dwudziestu czterech lat. Z dniem 1 września 1964 roku szkoła zmieniła nazwę z Dwuletniej Szkoły Rachunkowości Rolnej na Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej.

Przełomowym rokiem był rok 1967 r. Tego dnia oddano do użytku obiekt szkolno-internatowy przy ulicy: Ogrodowej 1. W tym samym roku utworzono pierwszą klasę Technikum Ochrony Roślin. Rok później w zamian za Zasadniczą Szkołę Rachunkowości Rolnej powstała Zasadnicza Szkoła Rolnicza, która funkcjonowała do roku 1974/75. W 1978 powstała Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa i Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.

Kolejnym etapem rozbudowy szkoły było uruchomienie warsztatów szkolnych. Obiekt (składający się z siedmiu pomieszczeń warsztatowych, pięciu boksów garażowych, trzech klas lekcyjnych) został oddany do użytkuIMG 4685 w 1982 roku.

W czerwcu 1982 roku mury szkoły opuścili ostatni absolwenci ZSO. Szkole po dwudziestu latach istnienia nadano imię Dezyderego Chłapowskiego. Dwa lata później na miejscu Technikum Ochrony Roślin powstało pięcioletnie Technikum Rolnicze, które w roku szkolnym 1998/99 przekształcono w Liceum Agrobiznesu. W tym samym roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Z dniem 1 września 1998 r. decyzją MriGZ został utworzony Zespół Szkół Rolniczych w Sławie.

Do 31 grudnia 1998 roku organem prowadzącym dla ZSR był Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze, a po reformiIMG 4691e administracyjnej kraju organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych zostały  starostwa powiatowe, w naszym wypadku zostało starostwo powiatowe w Nowej Soli.

Od 1 stycznia 2000 roku rada powiatu w Nowej Soli przekazała zadanie prowadzenia naszej szkoły Gminie Sława. Wraz z wprowadzeniem drugiego etapu reformy oświatowej do szkół średnich nasza placówka z dniem 1 września 2002 roku przekształciła się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie.

W ciągu czterdziestu lat istnienia, szkoła może się pochwalić wieloma osiągnięciami dydaktycznymi. Kilkunastu absolwentów było laureatami centralnego szczebla Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wysokie lokaty szkoła uzyskiwała również w konkursach kulturalnych i zawodach sportowych, zdobywając puchary i dyplomy.