Przewodnicząca: Emilia Klecha  kl. 3 TL

Zastępca: Nikola Miller   kl. 3 TŻiUG

Sekretarz: Kamil Grób kl. 2 TLP