Działalność Szkolnego Koła PCK koncentruje się przede wszystkim na popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa. Podejmuje także działania z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

1. Honorowe krwiodawstwo

Szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie”. W ciągu roku szkolnego SK PCK planuje przeprowadzić 3 akcje oddawania krwi.

II Promocja zdrowego stylu życia

Uczniowie biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK oraz w Szkolnym Konkurs Wiedzy o AIDS.

III Wolontariat

SK PCK we współpracy z rejonowym oddziałem PCK przeprowadza akcje (zbiórki żywności) mające na celu pomoc materialną rodzinom naszej młodzieży, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.