godz. 8.00 - Msza św w kościele parafialnym

ok. godz. 9.00 - uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły klasom trzecim Branżowej Szkoły I Stopnia oraz świadectw promocyjnych pozostałym klasom .

Uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów.