wyniki

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 lipca 2022 roku kandydaci będą mogli uzyskac informację

o wynikach rekrutacji do ZSP SŁAWA.

NIE UDZIELAMY INFORMACJI TELEFONICZNIE.

Listy przyjętych udostępnione będą w sekretariacie szkoły od 9.00 do 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki od 21 do 29 lipca 2022 roku w godzinach 9.00 - 13.00