Wyniki egzaminów zawodowych czerwiec – lipiec 2022

 Dostępne już są wyniki egzaminów zawodowych , można je sprawdzić pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl , bądź bezpośrednio w szkole u kierownika szkolenia praktycznego.

Wszystkie osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku, mają prawo przystąpić ponownie do egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracji do 15 września br.

Uczniowie ze szkoły branżowej, którzy byli kierowani na egzamin zawodowy przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną aby przystąpić ponownie do egzaminu zobowiązani są uiścić opłatę:

Zgodnie z ww. przepisami wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego - wynosi od 01.05.2022 r. - 232,32 zł.
z czego: 
- za część pisemną egzaminu - 1/3 ww. kwoty - to jest 77,44 zł.,
- za część praktyczną egzaminu - 2/3 ww. kwoty - to jest 154,88 zł.

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Poznaniu          NBP Oddział Okręgowy w Poznaniu,   21 1010 1469 0049 0722 3100 0000 

W tytule przelewu należy podać:
- imię i nazwisko zdającego,
- nazwę kwalifikacji,
- termin egzaminu,
np. Joanna Kowalska, A.18, sesja styczeń-luty 2020.