Nie tylko uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” pani pedagog oraz dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych uczestniczyły w cyklu szkoleń pn. „Rozwój osobisty i zawodowy ucznia w szkole” i uzyskały dostęp do pakietu narzędzi diagnostycznych w następujących punktach: test kariery, test kompetencji interpersonalno-społecznych oraz wielowymiarowy test osobowości.