17 kwietnia br.  w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Powiatowej
Komendy Policji we Wschowie.
Blok tematyczny dotyczący uzależnień poprowadził specjalista z Wydziału Kryminalnego zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej na terenie powiatu wschowskiego.Głównymi tematami rozmów były:
 zagrożenia płynące z eksperymentowania ze środkamiodurzającymi
 „mowa nienawiści” przejawiająca się w hejcie internetowym.
 odpowiedzialność prawna nieletnich.
Na koniec spotkania głos zabrał podkomisarz Tomasz Kłak – pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie,
który zachęcił w swoim przemówieniu do wstąpienia w niedalekiej przyszłości w szeregi lubuskiej policji.
 
1
2
3
4
5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5