Ranking TECHNIKW

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Technikum w Sławie (będące częścią Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sławie) jest w grupie 300 najlepszych techników w kraju.
W ogólnopolskim rankingu techników 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1457 techników publicznych oraz niepublicznych.
Przy tworzeniu rankingu techników, uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście.
Metodologia uwzględniała wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z egzaminów zawodowych oraz osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.
Uwzględniono także wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.
Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników.

https://waszaedukacja.pl/ranking/polska/technika

Sławskie technikum zajęło 267 miejsce na 1457 i jest to najlepszy wynik w naszym rejonie.

W odniesieniu do zeszłorocznego rankingu szkoła poprawiła swój wynik o 96 (!) miejsc (w 2022 roku 363 miejsce i 48,295 punktów).

Rankingi nie są istotą edukacji, cieszy jednak docenienie wysiłków uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

 

matura 100