7 września 2021 r. 

g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas trzecich  Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • przypomnienie wytycznych sanitarnych wynikających z COVID - 19
 • przedstawienie program,u szczepień młodzieży przeciwko COVD - 19

8 września 2021 r. 

g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas drugich  Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • przypomnienie wytycznych sanitarnych wynikających z COVID - 19
 • przedstawienie program,u szczepień młodzieży przeciwko COVD - 19

9 września 2021 r. 

g. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami klas pierwszych  Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów
 • zapoznanie z planami wychowawczymi i wymaganiami edukacyjnymi
 • omówienie bieżących spraw klasowych
 • przypomnienie wytycznych sanitarnych wynikających z COVID - 19
 • przedstawienie program,u szczepień młodzieży przeciwko COVD - 19

g. 17.00 - zebranie wicedyrektora i wychowawcy z rodzicami klasy maturalnej

 • omówienie procedur maturalnych
 • bieżące sprawy klasowe

22 listopada 2021 r. zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

godz. 16.00 - klasy pierwsze

godz. 17.00 - klasy drugie

godz. 18.00 - klasy trzecie i czwarte

 • szkolenie dla rodziców klas pierwszych – świetlica szkolna
 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami na pierwsze półrocze
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • omówienie bieżących spraw klasowych

14 marca 2022 r. zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

godz. 16.00 - wszystkie klasy 

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i zagrożeniami z przedmiotów w klasach maturalnych
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • organizacja i terminarz przebiegu matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • bieżące sprawy klasowe

12 maja 2022 r. zebranie wychowawców z rodzicami wszystkich klas

godz. 16.00 - klasy: 1A, 1B, 1TL, 1TŻ, 2A, 2B, 2C, 3B

godz. 17.00 - klasy: 2TL, 2 TŻ, 3TLP, 3 TŻP, 3TL, 3 TŻ, 3A, 3AP, 3BP

 • zapoznanie z bieżącymi ocenami z przedmiotów i proponowanymi ocenami rocznymi i końcowymi
 • przypomnienie zasad i wymagań stawianych w procesie dydaktyczno – wychowawczym
 • bieżące sprawy klasowe