Rady Pedagogiczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie

w roku szkolnym 2014/2015

 

28 sierpnia 2014 r.- Rada Pedagogiczna

  • organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015

  • analiza matury 2014

 

15 września 2014 r.– Rada Pedagogiczna

  • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

  • wyłonienie zespołu do spraw promocji szkoły

 

24 września 2014 r.- Rada Pedagogiczna

  • zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szklony 2013/2014

  • omówienie i zatwierdzenie działań promujących szkołę

 

14 stycznia 2015 r.- Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja semestralna (zakończenie I semestru 16. 01. 2015 r.)

 

21 kwietnia 2015 r. - Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja klas maturalnych (zakończenie zajęć 24. 04. 2015 r.)

 

23 czerwca 2015 r.- Rada Pedagogiczna

  • klasyfikacja końcowa klas kończących naukę 26 czerwca 2015 r.

 

 

Terminy i zakres działań mogą ulec zmianom. Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych.