25  sierpnia 2020 r. - Rada Pedagogiczna

 • organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021
 • analiza matury 2020 
 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 i przyjęcie uchwały o wykorzystaniu wniosków z nadzoru

10 września 2020 r. – Rada Pedagogiczna g. 15.00

 • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021
 • wyłonienie zespołu do spraw promocji szkoły
 • zatwierdzenie programu realizacji doradztwa zawodowego

24 września 2020 r. - Rada Pedagogiczna g. 15.00

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szklony 2020/2021
 • uchwalenie Koncepcji Pracy Szkoły na lata 2020-2025
 • analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 2020 r.
 • omówienie i zatwierdzenie działań promujących szkołę

22 grudnia  2020 r. - Rada Pedagogiczna g. 13.00

 • klasyfikacja śródroczna (zakończenie I półrocza 22.12.2020 r.)

28 stycznia 2021 r. - Rada Pedagogiczna g. 15.00

 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku 2020/2021
 • omówienie działań promujących szkołę oraz scenariusza Dnia Drzwi Otwartych Szkoły

 27 kwietnia 2021 r.  - Rada Pedagogiczna g. 15.00

 • klasyfikacja końcowa klasy maturalnej (zakończenie zajęć 30. 04. 2021 r.)

22 czerwca 2021 r.  - Rada Pedagogiczna g. 15.00

 • klasyfikacja końcowa klas trzecich branżowej szkoły I stopnia kończących naukę 25 czerwca 2021 r.
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

Terminy i zakres działań mogą ulec zmianom. Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych