Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

podst. gastr.

w-f 

podst. gastr. 

 wos

 organ. prod. 

gastr.

 2

bhp 

w-f 

hist. i społ.   w-f

 religia

 3

 j. polski

 j. niemiecki

podst. gastr. 

plan. żywienia  matematyka 
 4  j. angielski geografia   prac. gastr.  religia 

j. niemiecki 

 5  matematyka

hist. i społ. 

j.w. 

j. angielski 

j. polski 

 6  geografia

prac. plan. i prow.

usł. gastr.  

j.w. 

prac. plan. i prow.

usł. gastr.   

zaj. z wych. 
7  

prac. plan. i prow.

usł. gastr.   

j.w. 

prac. plan. i prow.

usł. gastr.   

wdż 

8  

prac. org. pracy

małych zesp.  

j.w. 

j. polski 

plan. żywienia 

9      

 

 
10