Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

w-f 

  bhp            organ. prac magazynowych  wos   zabezp.

majątku

 
 2 w-f  podst. logist.  hist. i społ.  przyjm. i wyd.

zapasów

 
religia 
 3  j. polski j. niemiecki  w-f  przyjm. i wyd.

zapasów

 

matematyka 

 4  j. angielski    geografia       podst. logist.  religia  j. niemiecki 
 5  matematyka  hist. i społ.   przech.

zapasów

 
j. angielski   j. polski     
 6

   geografia

 j. angielski

w logistyce

organ. prac magazynowych  podst. logist.   zaj. z wych.
7

 obsł. kientów i 

kotr.

 organ. prac magazynowych

przyjm. i wyd.

zapasów 

 przech.

zapasów

 
wdż 
8

 przech.

zapasów

 zabezp.

majątku

przysp.

wojskowe
 

j. polski