Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

 podst.

przeds.

 doradztow

zawodowe

zaj. prakt.  zaj. prakt. 
 2 religia  j. niemiecki   j. polski j.w.  j.w. 
 3 j. polski 

podst.

przeds. 

historia   j.w. j.w. 
 4 matematyka 

kształ. komp.

zawodowych 

 j. niemiecki j.w.  j.w. 
 5

w-f

dziewczęta 

zaj. z wych.    j.w.  j.w. 
 6 w-f

dziewczęta 

 

w-f

chłopcy 

  j.w.  j.w. 
7 w-f

dziewczęta 

 
w-f

chłopcy 

 
  j.w.  j.w. 
8    w-f

chłopcy 

     
9