Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  zaj. prakt.

 podst.

przeds.

j. niemiecki zaj. prakt.
 2 matematyka  j.w.   kształ. kom. zawodowych  j. polski j.w. 
 3

podst.

przeds.

j.w.   j. niemiecki zaj. z wych. j.w. 
 4 religia j.w. 

 doradztwo

zawodowe

   j.w.
 5  w-f j.w.   j. polski   j.w. 
 6 w-f j.w.  historia   j.w. 
7  w-f j.w.      j.w. 
8