Innowacja pedagogiczna RATOWNICTWO WODNE
Ratownicy WOPR

Do udziału zgłosić się mogą WSZYSCY uczniowie ZSP Sława.

 Zajęcia prowadzone przez wykwalifikownaych instruktorów WOPR Sława, pod kierunkiem prezesa, Pana Andrzeja Borkowskiego.

 Oprócz umiejętności niezbędnych każdemu ratownikowi, młodzież poznaje topografię jeziora oraz bazę i wykorzystywany sprzęt. 

 Po uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji uczniowie mogą podjąć pracę jako wykwalifikowani ratownicy wodni. 
Ratownicy WOPR3

 W ramach zajęć organizowane są wyjazdy na basen w ramach któych doskonalona jest nauka pływania.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
Ratownicy WOPR2