Organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności Państwa mogą skorzystać ze strzelnicy według uzgodnionego wcześniej harmonogramu.