Drzwi otwarte 2023 1

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sławie
serdecznie zaprasza rodziców i opiekunów tegorocznych ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.